Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

18. august 2023

Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring er del af den frivillige huseftersynsordning. Den giver sælger god beskyttelse mod fremtidige krav fra køber, så sælger på den måde slipper udenom størstedelen af det 10-årige mangelsansvar. Opstår der fejl og mangler, skal køber rette krav mod forsikringsselskabet.

Men først gennemgår vi tilstandsrapportens skala for fejl og mangler i boligen:

K0 betyder kosmetiske skader, der ikke betyder noget for bygningsdelens eller husets sundhed.

K1 betyder en mindre alvorlig skade, der ikke har betydning for hverken bygningsdel eller bygningen som helhed.

K2 er en alvorlig skade, der betyder, at bygningsdelen kommer til at opgive ævred inden længe. Det kommer ikke til at betyde noget for resten af bygningen.

K3 betyder kritiske skader, der betyder, at bygningsdelen kommer til at svigte inden længe. Dette svigt får konsekvenser for andre bygningsdele, og derfor bør der nok sættes ind hurtigst muligt.

UN betyder Bør Undersøges Nærmere. Her er der tale om forhold, som den bygningssagkyndige ikke kan vurdere i det overfladiske gennemsyn. UN kan betyde skader i skjulte konstruktioner, og de kan potentielt være både dyre og omfattende at få udbedret, og ofte afviser forsikringsselskaberne at dække skaderne, da de er nævnt i tilstandsrapporten. Disse skader bør altså vitterligt undersøges nærmere, inden du køber.

IB betyder Ingen Bemærkninger, og her er alt fryd og gammen.

Det koster typisk i omegnen af 5.000-12.000 kroner at få lavet en tilstandsrapport, og den er gyldig i seks måneder. Tjek tilstandsrapportpriser.dk for et pristjek på tilstandsrapporter. Er huset ikke solgt indenfor 6 måneder, skal der altså laves en ny, hvis den skal være gyldig. Den er til gengæld billigere at få lavet anden gang, og ofte kan der tilkøbes en forlængelse.

Elinstallationsrapporten

Elinstallationsrapporten er også en del af Huseftersynsordningen på samme måde som tilstandsrapporten, men i denne rapport bliver der udelukkende fokuseret på elinstallationer. Elinstallationer er skyld i mange brande, og derfor er det i både i din og forsikringsselskabets interesse at få undersøgt sagerne ordentligt.

En autoriseret el-installatør gennemgår husets installationer efter et skema fra Sikkerhedsstyrelsen, og karakterskalaen minder om den i tilstandsrapporten. Her beskriver skalaen dog i højere grad risikoen for brand og stød.

Elinstallationsrapporten koster typisk 1.500-4.000 kroner – afhængigt af hus og installationer. Rapporten holder, modsat tilstandsrapporten, et helt år.

Energimærke

Energimærket er en lovpligtig ordning – energimærket skal være på plads allerede ved salgsannoncering af boligen. Energimærket er udtryk for boligens energiforbrug, og er udtryk for hvor godt boligen er isoleret og om boligen benytter energivenlig opvarmning. En varmepumpe er et godt eksempel på et tiltag der kan gøre en stor forskel for energimærkningen på boligen.