Danske boligejere er ikke forberedte på vejrskader

17. december 2020

Er du i tvivl om, hvordan forsikringen dækker, hvis boligen rammes af stormskader? Så er du ikke alene. Mange danske boligejere tror ikke, vejrskader rammer dem, og hver tredje ved ikke, hvordan forsikringen dækker. Men det er der god grund til at få styr på, da en vejrskade kan koste tusindvis af kroner, og DMI’s forskningschef forudser mere ekstremt vejr i fremtiden.

Sidste år blev der indberettet 62 procent flere vejrrelaterede skader blandt Codans kunder sammenlignet med gennemsnittet for årene 2015-2018.

Og er du ikke forsikret, kan en vandskade koste flere tusinde kroner.

Alligevel ved 1 ud af 3 danske boligejere ikke, hvordan deres forsikring dækker mod en fremtidig vejrskade, mens 8 ud af 10 ikke forventer, at det vilde vejr vil gå udover netop deres hjem.

Det viser en befolkningsundersøgelse foretaget gennem Epinions Danmarkspanel på vegne af Codan.

Konklusionen undrer ikke Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan.

”Vi sidder altid klar til at hjælpe og mærker derfor tydeligt et voksende antal spørgsmål om, hvad man skal stille op, når der pludselig kommer vand i kælderen, eller hvis der trænger regn ind gennem samlinger og kviste på huset,” siger Henrik Bundgaard.

”Vi har over de seneste år set en stigning i antallet af anmeldte skader, der er forårsaget af vildt vejr. Særligt i år 2019 forårsagede ekstraordinært mange lokale skybrud skader i hele Danmark, og vi forventer desværre, at det bliver normalen i fremtiden,” siger han.

DMI forudser vildere vejr i fremtiden

Også hos DMI forventes der vildt vejr i fremtiden. DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver, og de overvåger det danske klima. Ifølge DMI’s forskningschef Kristine Skovgaard Madsen skal vi forberede os på vildere vejr i form af stormfloder og kraftig nedbør.

”Et gradvist varmere klima medfører en række udfordringer for samfundet, især på grund af større mængder vand fra flere sider. Havniveauet stiger, udfordringerne med stormfloder øges, og der kommer mere nedbør om vinteren samt flere skybrud om sommeren,” siger Kristine Skovgaard Madsen, forskningschef hos DMI.

”Hvor store ændringerne bliver, afhænger af den globale udledning af drivhusgasser. Hvis udledningen fortsætter som hidtil, forventer vi 70 procent flere skybrud frem mod slutningen af århundredet. Og årets vådeste døgn vil byde på ca. 40 mm nedbør, sammenlignet med ca. 33 mm i nutidens klima. Derudover vil den stormflod, der i dag statistisk forekommer hvert 20. år, blive en hændelse der kan ske hvert eller hvert andet år,” siger hun.

Skybrudsskader kan koste op til 250.000 kroner

Der er heldigvis hjælp og vejledning at hente, hvis boligejere vil være ekstra opmærksom på, hvordan det vilde vejr kan ramme boligen.

”Vi forventer, at mange flere boligejere vil opleve oversvømmede kloaker og vand i kælderen. Derfor er det afgørende, at man får overblik over, hvordan ens forsikring dækker mod skader på indbo eller på boligen, og endnu vigtigere hvordan man kan undgå skaderne, før regnen skyller ind over dørtrinnet. Det hjælper vi naturligvis gerne med at skabe overblik over,” siger Henrik Bundgaard.

Ifølge Codan kan det kan gå hen og blive en dyr affære at blive ramt af en skade, hvis man ikke er forsikret ordentligt.

Skadesager afslører prisen på nogle af de typiske skader, der kan ramme din bolig i forbindelse med skybrud:

  • Vand, der kommer op igennem afløb i bryggers og resulterer i et oversvømmet bryggers, vand i køkken med klinker og vand i stue med tæppe: 50-60.000 kr. inklusive udkald og affugtning.
  • Vand i kælder, der kommer op igennem gulvafløb og rammer et område på 100 m2 med klinkegulve og støbte vægge: 15-20.000 kr. inklusive udkald, affugtning og rengøring og eksklusive efterreparation.
  • Vand i kælder op, der kommer op igennem gulvafløb og rammer et areal på 55 m2 med vægge og gulv af organiske materialer: 100.000 – 120.000 kr. inklusive udkald, affugtning og rengøring.
  • Udvidet vandskadedækning/skybrud i form af vandindtrængning ved altandør på første sal og vandskader på 1. sal, i stuen og i kælder: 200.000 – 250.000 kr.

Er du i tvivl om, hvordan din forsikring dækker dit indbo og din bolig, så kan du ringe til dit forsikringsselskab. De vil kunne guide dig til den rette forsikring på baggrund af risikoen for vejrrelaterede skader netop i dit område.

Nøgletal fra Codans befolkningsundersøgelse

  • En tredjedel (34 procent) ved ikke, hvordan deres forsikringen dækker, hvis de får en vejrrelateret skade på deres indbo eller bolig
  • Kun 19 procent af de danske boligejere tror, det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de får en vejrrelateret skade inden for de næste tre år

Om undersøgelsen
Radius har gennemført en befolkningsundersøgelse på vegne af Codan for at undersøge danskernes holdning til vejr og bolig. Analysen baserer sig på 2023 webinterviews af danske boligejere over 18 år. Data er indsamlet via Epinions Danmarkspanel i perioden 17. april – 11. maj 2020. Data er indsamlet således at den samlede stikprøve af danskere er repræsentativ for den danske befolkning over 18 år på køn, alder, uddannelse og region. Ud af denne stikprøve er det kun den del, der er boligejere som har besvaret spørgsmålene.