Tilstandsrapport og sommerhus

22. oktober 2019

Skal du sælge dit sommerhus, kan det være en rigtig god idé at få lavet en tilstandsrapport.

Ofte er sommerhuse af en ældre dato, hvorfor der er mulighed for, at visse bygningsdele kan udgør en fejl eller mangel – i højere grad end hvad køber berettiget kunne forvente, boligens alder taget i betragtning.

Er tilstandsrapport for sommerhuse lovpligtig?

Tilstandsrapporten er ikke et lovkrav, men såfremt sælger ønsker at benytte sig af huseftersynsordningen, og den dertil knyttede sælgeransvars-beskyttelse, skal der udarbejdes både elinstallationsrapport og en tilstandsrapport. Disse skal udarbejdes af henholdsvis en autoriseret elinstallatør og en beskikket byggesagkyndig.

Fordel for sælger af sommerhus

Ved at tegne ejerskifteforsikring er sælger beskyttet i op til 10 år efter boligens overgang til køber, og herefter vil det kun i meget ekstraordinære tilfælde være tale om eventuelt ansvar for boligen for sælger.

Tilstandsrapporter for sommerhuse – indhold

Tilstandsrapporter for sommer- og fritidshuse adskiller sig ikke fra tilstandsrapporter for almindelige huse og villaer, og indeholder en gennemgang af husets stand. Eventuelle problemer gradueres efter en skala der går IB: Ingen bemærkninger til k3: Kritisk skade, egnet til at forårsage skade i andre bygningsdele.

Hvad koster en tilstandsrapport på et sommerhus?

Prisen på en tilstandsrapport afhænger som udgangspunkt af sommerhusets størrelse. De fleste prispakker tager udgangspunkt i sommerhuse på op til 150m2. Det kan som oftest svare sig at købe sammen med elinstallationsrapport og energimærke, og sammen kan det fås for ca 9.000kr og opefter.

Hvem laver tilstandsrapporter på sommerhuse

Alle kan gennemgå en bolig for fejl og mangler, men kun beskikkede bygningssagkyndige kan udarbejde en gyldig tilstandsrapport. Sikkerhedsstyrelse administrerer huseftersynsordningen, og vedligeholder også en liste over alle beskikkede sagkyndige i Danmark. Vi har gjort det nemt at finde en skarp pris fra en bygningssagkyndig, brug vores tjeneste her:

Sommerhus og familiesalg

Mange sommerhuse sælges eller overdrageles til nærtstående familiemedlem, et typisk eksempel er salg fra forældre til enten et eller flere børn til sameje. En såkaldt familieoverdragelse af fast ejendom. Men kan det så betale sig at få lavet en tilstandsrapport?

I netop disse tilfælde kan det give rigtig fin mening. Forestil dig en situation hvor der, selvom køber har erhvervet sommerhuset for 15% under offentlig vurdering, opstår en mangel på eks. utætheder i taget, med dertil knytte skimmelsvamp infektion af loft og tag. Det kan være endog meget bekosteligt, og det vil derfor forebygge konflikt i familien, såfremt man kan rette et krav mod et forsikringsselskab fremfor et familiemedlem.

Så især i tilfælde med familiesalg kan det faktisk være en god idé, at få lavet tilstandsrapport og købe ejerskifteforsikring med bred dækning. Dermed kan man forebygge familiekonflikter.

Tilstandsrapporter og finasiering

Skal din bank eller realkreditinstitut yde lån til en bolighandel, vil det ofte være et krav at der udarbejdes en tilstandsrapport, til støtte for vurdering af boligen inden lånets godkendelse. Det vil især gælde for pantebrevslån, der ofte ydes for boliger i udkantsdanmark, hvor omsætningen af boliger er lav.