Boligkøb udenom banken

22. oktober 2019

Banker og realkreditinstitutter har de senere år strammet kravene til kreditvurderinger

Tommelfingerreglen er, at man som køber skal kunne betale 15% af en bolig kontant af opsparede midler, såvel som man maksimalt kan låne 2x-3x hustandens årlige indtægt.

En familie med en hustandsindkomst på 1.000.000, svarende til en månedlig indtægt på over 80.000 brutto, vil derfor kunne låne maksimalt 3.000.000kr.

Det kan stå i modsætningen til de meget lave renter, der gør at man som køber kan få nej i banken, selvom man ønsker købe en bolig, man så rigeligt vil have råd til ud af den månedlige indtjening. Et fastforrentet realkreditlån på 4mill kr., vil ikke koste mere end 3.485 kr. (kilde: mybanker.dk) pr. million, total 13.940 kr. Samme familie har en netto indtægt på ca. 44.000 kr. – og i dette tilfælde udgør afdrag og renter altså ca. 31% af nettoindtægten, hvad må siges at være fuldt ud ansvarligt. Men parret vil stadig risikere at få nej i banken.

Alternativer til banken

Derfor er der vækst i udlån i pantebrevsselskaber, der ikke skal overholde samme krav til kreditvurdering. Til gengæld vil renten på pantebrevslån være dyrere, hvorfor at væksten typisk er for boliger til en værdi på ikke over 2.5mill kr. Bliver lånet større vil de højere renter gøre, at de fleste vil fraråde pantebrevslån som relevant mulighed.

Det grå lånemarked

Pantebrevsselskaber kan have et lidt blakket ry, men er med årene blevet en meget udbredt metode til at finansiere boligkøb og lån i friværdi. Hvis man som ældre ønsker at belåne friværdi vil man ofte få et nej i banken, uagtet at man sagtens kan indfri lånet via den disponible indkomst. Så også i disse situationer giver pantebrevslån mening. De største pantebrevsselskaber er Udenombanken.dk og Husejernes Kredit, der hver især har låneporteføljer på flere milliarder.

Pantebrevslån er mere gennemskuelige

Låner man i et pantebrevselskab, vil lånets vilkår blive nedfældet i et lånedokument og tinglyst. Der vil ikke være yderligere vilkår som led af handelsbetingelser og andre dokumenter – lånets vilkår vil fremgå af det tinglyste låneaftale. Og som noget særlig kan pantebrevsselskaber ikke opsige lånet – modsat et realkredit og banklån, hvor banken kan opsige lånet, såfremt banken mener at det tjener bankens interesser.

Det kan være i tilfælde hvor man mister sin indkomst og/eller boligmarkedet falder, og banken ikke ønsker lånet opretholdt. Sluttelig vil et pantebrevslån også indeholde indfrielseskurs, så man som låntager kan se præcis hvad det koster at komme ud af lånet. Det er ikke altid tilfældet for banklån.

Kilder:
https://www.mybanker.dk/artikler/hvad-koster-det-at-laane-en-million/
https://pantebrevslånberegner.dk